top of page
Botsmark.jpg

Röster från byn

"Det är jätteviktigt att folk i byn känner sig delaktig. Då kommer det att finnas bättre förutsättningar att stötta en framtida affär"

Principer

Ibland kan vi vända en kris till en möjlighet, och den nuvarande situationen i Botsmark är inget undantag. Varje kris är unik, men det finns några proaktiva och viktiga åtgärder vi kan vidta för att hjälpa oss att navigera genom denna utmanande situation och som byagemenskap stärker oss själva för framtiden.

Opartisk analys

Att först backa ett steg och analysera situationen objektivt är viktigt. Vi måste förstå omfattningen av krisen, dess påverkan och de faktorer som bidrar till den.

Inspirera kreativt tänkande

Möjligheter kan ofta vara dolda bakom utmaningar. För att hitta dem behöver vi inspirera till  kreativt tänkande med hjälp av resurserna som finns i vår by, sedan anpassa och tänka nytt för att möta utmaningarna.

Att främja vår gemensamma kreativitet är nyckeln till att låsa upp vår egen potential.

Omfamna förändring

Att jobba mot förändring kan vara jobbigt. Att acceptera förändring och vara proaktiv i att anpassa oss till nya verkligheter hjälper oss att bli mer flexibla och hantera nya situationer mer effektivt.

Tydlig och öppen kommunikation

Tydlig och öppen kommunikation är avgörande för vår framgång. Genom att hålla alla informerade och dela idéer om hur vi ska agera skapar vi förtroende och bygga allas stöd. Alla behöver känna sig värderade och inkluderade om vi ska utveckla starkare gemenskapsband i framtiden.

Positiv "mindset"

Att fokusera på möjligheter som ligger framför oss istället för att grubbla över nuvarande utmaningar kan vara smittsamt och inspirera dem omkring oss att närma sig den nuvarande krisen med optimism och beslutsamhet. Vår framtid kan bli ljusare, allt vi behöver göra är att sträcka ut handen tillsammans och ta tag i den.

bottom of page