top of page

Ett försök att samla byn, möte Bygdegården 2023-07-18

Kallelse gjord via FB Anslagstavlan.

Många olika grupper och diskussioner om butiken har förts i byn. Syftet med detta möte var att försöka samordna alla grupper. Med tanke på att en konkursansökan gjorts mot butiken så behöver vi agera relativt snabbt för att vara redo om Tingsrätten beslutar att butiken sätts i konkurs. Hugo Karlsson-Smythe visade en presentation och vi diskuterade bl a: - Nuvarande situation

- Vad en affär betyder för oss

- Vad som funkat

- Vad som inte funkat

- Vad konsekvenserna blir om vi inte gör nåt?

- Vad kan vi göra?

- Är lösningen en s.k. "Gemenskapsfond"?

- Vad skulle målen i så fall vara?

- Förslag på verksamhets och styrgruppsprinciper

- Arbetsgrupp

- Milstolpar

- Diskussion

Resultatet av mötet blev positivt och totalt 14 personer ville vara med i arbetsgruppen.

Senaste inlägg

Visa alla

Utbyggnad av fibernät

Botsmark bredbandsförening har beviljats bidrag från Post och Telestyrelsen samt EU för att bygga fibernät för anslutning till permanentboende för sträckan Botsmark-Lillåtjälen-Åträsk-Floda. Finns int

Botsmarksdagen!

Nu är det bestämt! Botsmarksdagen kommer att gå av stapeln lördag den 24 augusti 2024. Så lägg in detta i era kalendrar! Planeringen pågår redan för fullt och vi kommer att försöka göra dagen till en

Comments


bottom of page