top of page

Apotekstjänst

Ett stort tack till Julia Burman och Marie Emanuelsson som fått svar att Apotekstjänst jobbar på att kontakta alla som berörs av medicinleveranser i Botsmark.


Vi fick dock uppgift om att Apotekstjänst ännu inte lyckats komma i kontakt med alla. Så vårt råd är att själv ringa 0102216970 eller skicka e-post till leveranser@apotekstjanst.se för att säkerställa att leveranserna inte blir liggande utan skickas till nytt ombud.


Vänta med andra ord inte tills att medicinerna är slut, kontakta Apotekstjänst innan.

Senaste inlägg

Visa alla

Utbyggnad av fibernät

Botsmark bredbandsförening har beviljats bidrag från Post och Telestyrelsen samt EU för att bygga fibernät för anslutning till permanentboende för sträckan Botsmark-Lillåtjälen-Åträsk-Floda. Finns int

Botsmarksdagen!

Nu är det bestämt! Botsmarksdagen kommer att gå av stapeln lördag den 24 augusti 2024. Så lägg in detta i era kalendrar! Planeringen pågår redan för fullt och vi kommer att försöka göra dagen till en

Comments


bottom of page